شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP صنایع غذایی اصفهان فرخنده

فرخنده

بیسکویت فرخنده، برند ۶۰ ساله و اولین تولید‌کننده بیسکویت با نشان استاندارد ملی در استان اصفهان است. ما با تنوع بیش از ۵۰ نوع بیسکویت در سبد محصولات خود، سال‌هاست که کام هموطنان را شیرین می‌کنیم.  توجه به سلامت محصول و حقوق مشتری از اصول فرهنگ سازمانی ما در طی سالیان حضور در بازار بوده است. در همین راستا با کسب و حفظ ۱۲ گواهینامه و ایزوی بین‌المللی در حال صادرات بیسکویت به ۲۵ کشور دنیا هستیم.

 

  • لیست محصولات
  • توضیحات
  • تیزرها
شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت بدون قند ۳۰۰ گرمی فرخنده

بیسکویت بدون قند ۳۰۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۴ شهد و ۳ غله ۳۳۰ گرمی فرخنده با طعم کاکائو

بیسکویت ۴ شهد و ۳ غله ۳۳۰ گرمی فرخنده با طعم کاکائو

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۴ شهد و ۳ غله ۳۳۰ گرمی فرخنده

بیسکویت ۴ شهد و ۳ غله ۳۳۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت سبوس لیوانی ۱۸۰ گرمی فرخنده

بیسکویت سبوس لیوانی ۱۸۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت سبوس سه عددی ۳۰ گرمی فرخنده

بیسکویت سبوس سه عددی ۳۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت سبوس ۷۰۰ گرمی فرخنده

بیسکویت سبوس ۷۰۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت سبوس ۳۷۰ گرمی فرخنده

بیسکویت سبوس ۳۷۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت سیب و دارچین ۳۳۰ گرمی فرخنده

بیسکویت سیب و دارچین ۳۳۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم کاپوچینو

بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم کاپوچینو

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت ۳۲۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت پذیرایی ۲۲۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

بیسکویت پذیرایی ۲۲۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

بیسکویت پذیرایی ۲۴۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۴۵۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد

بیسکویت پذیرایی ۴۵۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۴۸۰ گرمی فرخنده با طعم موز

بیسکویت پذیرایی ۴۸۰ گرمی فرخنده با طعم موز

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۴۸۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت پذیرایی ۴۸۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۴۸۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت پذیرایی ۴۸۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۲۷۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت زبان ۲۷۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۲۷۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت زبان ۲۷۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت سبوس ۳۷۰ گرمی فرخنده

بیسکویت سبوس ۳۷۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم کاپوچینو

بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم کاپوچینو

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم کاپوچینو

بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم کاپوچینو

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت ۳۲ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت ۱۳۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پتی بور ۹۵ گرمی فرخنده با طعم وانیل

بیسکویت پتی بور ۹۵ گرمی فرخنده با طعم وانیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پرنسس ۱۲۴۰ گرمی فرخنده

بیسکویت پرنسس ۱۲۴۰ گرمی فرخنده

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پتی بور ۵۷۰ گرمی فرخنده با طعم وانیل

بیسکویت پتی بور ۵۷۰ گرمی فرخنده با طعم وانیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پتی بور ۵۷۰ گرمی فرخنده با طعم کاکائو

بیسکویت پتی بور ۵۷۰ گرمی فرخنده با طعم کاکائو

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۸۵۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

بیسکویت زبان ۸۵۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم موز

بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم موز

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

بیسکویت زبان ۹۰۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی آرد جو ۸۵۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد و شوید

بیسکویت پذیرایی آرد جو ۸۵۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد و شوید

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۸۵۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

بیسکویت پذیرایی ۸۵۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

شرکت پخش مروارید زرین پارس بیسکویت پذیرایی ۸۵۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت پذیرایی ۸۵۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۱۶۳۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

بیسکویت پذیرایی ۱۶۳۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۱۶۳۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت پذیرایی ۱۶۳۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی آرد جو ۱۶۳۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد و شوید

بیسکویت پذیرایی آرد جو ۱۶۳۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد و شوید

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP صنایع بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم موز

بیسکویت پذیرایی ۱۷۳۰ گرمی فرخنده با طعم موز

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۷۰۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

بیسکویت پذیرایی ۷۰۰ گرمی فرخنده با طعم هل و تزئین کنجد

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی آرد جو ۷۰۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد و شوید

بیسکویت پذیرایی آرد جو ۷۰۰ گرمی فرخنده با تزئین کنجد و شوید

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم موز

بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم موز

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

بیسکویت پذیرایی ۷۵۰ گرمی فرخنده با طعم فندق

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم نارگیل

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم زعفران

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم پرتقال

شرکت پخش مروارید زرین پارس MZP بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم موز

بیسکویت ۱۱۴۰ گرمی فرخنده با طعم موز

بیسکویت فرخنده، برند ۶۰ ساله و اولین تولید‌کننده بیسکویت با نشان استاندارد ملی در استان اصفهان است. ما با تنوع بیش از ۵۰ نوع بیسکویت در سبد محصولات خود، سال‌هاست که کام هموطنان را شیرین می‌کنیم.  توجه به سلامت محصول و حقوق مشتری از اصول فرهنگ سازمانی ما در طی سالیان حضور در بازار بوده است. در همین راستا با کسب و حفظ ۱۲ گواهینامه و ایزوی بین‌المللی در حال صادرات بیسکویت به ۲۵ کشور دنیا هستیم.

فرخنده به‌عنوان تولیدکننده‌ای که از روز اول تاسیس فقط بیسکویت پخت کرده و اولین تولید کننده بیسکویت کنجدی در ایران است، امروز با چندین خط تولید صنعتی در خدمت مصرف‌کنندگان بیسکویت است. بیسکویت‌های فرخنده در ۱۰ طعم پرتقالی، موزی، فندقی، کاکائویی، زعفرانی، نارگیلی،… و ۷ شکل متفاوت با بسته‌بندی‌های متنوع وارد بازار می‌شوند.

توجه به سلامت مصرف‌کننده در کنار حفظ طعم و عطر بیسکویت‌ها، آرمانی است که برای آن وقت و هزینه صرف می‌کنیم و هر روز بیشتر به آن نزدیک می‌شویم.

ما در فرخنده سال‌هاست که از روغن بدون ترانس در تولید بیسکویت‌ها استفاده می‌کنیم. اگر به جدول ارزش‌های غذایی و نشان سلامت محصول روی بسته بیسکویت‌ها توجه کنید.

 

فرخنده در تمامی‌های استان‌های ایران، حضور فعال دارد. همچنین دفتر صادرات فرخنده نیز در تهران فعال است. هم‌اکنون توزیع و فروش بیسکویت‌های فرخنده در سطح شهرهای کشور و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعددی در حال انجام است.