پاپ کورن MZP

پاپ کورن تو پی تو

شركت تولیدی صنعتی سمنک در سال ١٣٥٥ تاسیس شد. پس از واردات ماشین آلات از شركت هانسل آلمان در زمینه تولید پاكتهای كاغذی برای مصارف دارویی و خواروبار بادستگاههای تمام اتوماتیك شروع به كار كرد. از سال ١٣٨٠ در زمینه مواد غذایی واستفاده بهینه از خطوط تولید قبلی در ساخت پاكتهای food grade ادامه به كار داد. نو آوری در زمینه تولید پاپ كورن در بسته بندی های آماده به طبخ در مایكروویو از نمونه محصولات آن میباشد. 

  • لیست محصولات
  • توضیحات
  • تیزرها

شركت تولیدی صنعتی سمنک در سال ١٣٥٥ تاسیس شد. پس از واردات ماشین آلات از شركت هانسل آلمان در زمینه تولید پاكتهای كاغذی برای مصارف دارویی و خواروبار بادستگاههای تمام اتوماتیك شروع به كار كرد. از سال ١٣٨٠ در زمینه مواد غذایی واستفاده بهینه از خطوط تولید قبلی در ساخت پاكتهای food grade ادامه به كار داد. نو آوری در زمینه تولید پاپ كورن در بسته بندی های آماده به طبخ در مایكروویو از نمونه محصولات آن میباشد. نام گذاری ١-٢-٣ به منظور ایجاد برندی در میان سایرنام های شناخته شده در ایران گامی در جهت ارائه محصولاتی است که تفاوت آن را با دیگر محصولات مشخص می كند، كه دسترسی به روش پخت منحصر به فردِ آن قابلیت مصرف داغ و تازه را به مخاطب آن داده است. نواوری همیشه با اهداف این شركت بوده و می باشد.