نوشیدنی های لمسر شرکت مروارید زرین پارس

نوشیدنی ها لمسر

نوشابه میوه ای لمسر، نوشیدنی گاز دار با آب میوه طبیعی است . در نوشابه میوه ای لمسر تنها آب میوه و مواد کاملا طبیعی به کار رفته که حس تازگی و آرامش بخشی میوه ها را به همراه دارد. نوشابه میوه ای لمسر بدون هیچ گونه شیرین کننده مصنوعی، طعم دهنده مصنوعی و رنگ مصنوعی، یک نوشابه خنک و جذاب است.

 

  • لیست محصولات
  • توضیحات
  • تیزرها

نوشابه میوه ای لمسر، نوشیدنی گاز دار با آب میوه طبیعی است . در نوشابه میوه ای لمسر تنها آب میوه و مواد کاملا طبیعی به کار رفته که حس تازگی و آرامش بخشی میوه ها را به همراه دارد. نوشابه میوه ای لمسر بدون هیچ گونه شیرین کننده مصنوعی، طعم دهنده مصنوعی و رنگ مصنوعی، یک نوشابه خنک و جذاب است.