مسواک پنبه ریز شرکت مروارید زرین پارس MZP

مسواک

مسواک  های پنبه ریز ، با درجه مقاومت سخت، نرم و متوسط تهیه شده از بهترین مواد و نخ ها جهت حفظ سلامت دندان ها و جرم گیری آن ها است. سر نخ ها به صورت سنباده خورده و گرد شده می باشد که جهت جلوگیری از آسیب به لثه طراحی شده است.

 

  • لیست محصولات
  • توضیحات
  • تیزرها
مسواک آفتابگردان پنبه ریز شرکت مروارید زرین پارس MZP

مسواک آفتابگردان پنبه ریز

مسواک كراس اكشن سافت پنبه ريز

مسواک كراس اكشن سافت پنبه ريز

مسواک نازنين  سافت پنبه ريز

مسواک نازنين سافت پنبه ريز

مسواک عروسكي كارتوني سافت پنبه ريز

مسواک عروسكي كارتوني سافت پنبه ريز

مسواک افتابگردان سافت پنبه ريز

مسواک افتابگردان سافت پنبه ريز

مسواک الماس بزرگ سافت پنبه ريز

مسواک الماس بزرگ سافت پنبه ريز

مسواک الماس نوجوان سافت پنبه ريز

مسواک الماس نوجوان سافت پنبه ريز

مسواک دانش آموز سافت پنبه ريز

مسواک دانش آموز سافت پنبه ريز

مسواک كراس اكشن مديم پنبه ريز

مسواک كراس اكشن مديم پنبه ريز

مسواک نازنين مديم پنبه ريز

مسواک نازنين مديم پنبه ريز

مسواک افتابگردان مديم پنبه ريز

مسواک افتابگردان مديم پنبه ريز

مسواک الماس بزرگ مديم پنبه ريز

مسواک الماس بزرگ مديم پنبه ريز

مسواک الماس نوجوان مديم پنبه ريز

مسواک الماس نوجوان مديم پنبه ريز

مسواک كراس اكشن هارد پنبه ريز

مسواک كراس اكشن هارد پنبه ريز

مسواک آفتابگردان هارد پنبه ريز

مسواک آفتابگردان هارد پنبه ريز

مسواک الماس بزرگ هارد پنبه ريز

مسواک الماس بزرگ هارد پنبه ريز

مسواک الماس نوجوان هارد پنبه ريز

مسواک الماس نوجوان هارد پنبه ريز

مسواک نيلوفر هارد پنبه ريز

مسواک نيلوفر هارد پنبه ريز

مسواک نيلوفر سافت پنبه ريز

مسواک نيلوفر سافت پنبه ريز

مسواک لاله مديم پنبه ريز

مسواک لاله مديم پنبه ريز

مسواک لاله سافت پنبه ريز

مسواک لاله سافت پنبه ريز

مسواک لاله هارد پنبه ريز

مسواک لاله هارد پنبه ريز

مسواک شكوفه هارد پنبه ريز

مسواک شكوفه هارد پنبه ريز

مسواک شكوفه سافت پنبه ريز

مسواک شكوفه سافت پنبه ريز

مسواک شكوفه مديم پنبه ريز

مسواک شكوفه مديم پنبه ريز

مسواک فانتزي مديم پنبه ريز

مسواک فانتزي مديم پنبه ريز

مسواک کراس اکشن اکليل دار سافت پنبه ریز

مسواک کراس اکشن اکليل دار سافت پنبه ریز

مسواک کراس اکشن اکليل دار مديم پنبه ریز

مسواک کراس اکشن اکليل دار مديم پنبه ریز

مسواک کراس اکشن اکليل دار  هارد پنبه ریز

مسواک کراس اکشن اکليل دار هارد پنبه ریز

نخ دندان پنبه ريز

نخ دندان پنبه ريز

مسواک  های پنبه ریز ، با درجه مقاومت سخت، نرم و متوسط تهیه شده از بهترین مواد و نخ ها جهت حفظ سلامت دندان ها و جرم گیری آن ها است. سر نخ ها به صورت سنباده خورده و گرد شده می باشد که جهت جلوگیری از آسیب به لثه طراحی شده است.