بازیابی رمز عبور
ورود به سیستم ثبت نام در سایت
فراموشی رمز عبور ورود به سیستم
  • نوشته ها

  • فیلم ها

  • نظرات کاربران

جشن پایان سال 96

شرکت مروارید زرین پارس همه ساله در اواخر سال مراسم جشنی برگزار می کند به نوعی میتوان گفت جشن بزرگ بودن MZP.عنوان مراسم، جشن پایان سال می باشد ولی به چه دلیل ما معتقدیم که درواقع این جشن به مناسبت بزرگ بودن MZP برگزار می شود؟ در اواخر سال همه ی شرکت ها اقدام به تجزیه و تحلیل خود می کنند تا بتوانند دستاوردهای خود را در سالی که گذشت بهتر و بیشتر بشناسند، شرکت مروارید زرین پارس نیز به مانند سایر سازمان ها،دست به تجزیه و تحلیل و بررسی دستاورد های خود می زند، نتیجه این عمل خلق آمار و ارقام خیره کننده در فروش MZP می باشد،مراسم جشن پایان سال MZP به همین بهانه هر ساله برگزار می شود تا به وسیله آن اطلاعات دقیقی از آمار و ارقام سالی که گذشت به کارکنان خود ارائه دهند. ماحصل این اقدام شادی بدون وصف کارکنان از موفقیت شرکت می باشد، چراکه ما معتقدیم پیشرفت MZP باعث پیشرفت کارکنان آن نیز می شود.

نظرات کاربران